Kostbaarheden verzekering

Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken. Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar dan ook ontstaan.

Verdere specificatie

Uitgesloten zijn catastrofe-achtige risico’s (overstroming, oorlog e.d.) en slijtage door normaal gebruik, schade door gebreken in het voorwerp zelf, alsmede ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzeker-ing-nemer (bijv. het zelf uitvoeren van reparaties). Bij nieuwe kostbaarheden wordt het verzekerd bedrag gebaseerd op de aankoopprijs. Oudere voorwerpen worden getaxeerd; het taxatiebedrag wordt dan als verzekerd bedrag genomen. Als het voorwerp kan worden gerepareerd, worden de herstelkosten vergoed. Is dit niet mogelijk (bijv. bij diefstal), dan geldt het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde als uitkeringsmaatstaf.

Doelgroep

Degenen, die waardevolle zaken bezitten (antiek en kunstvoorwerpen, sieraden, muziekinstrumenten, foto- en filmapparatuur, audio-/videoapparatuur, postzegel-, munt- of andere verzamelingen).

Premie

De premie wordt uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerde bedrag en varieert ruwweg tussen 2 0/00 en 30 0/00, afhankelijk van het soort object, en soms van het dekkingsgebied (Nederland-, Europa- of werelddekking) en/of de beveiliging (bijv. bij antiek en kunstvoorwerpen).

Bijzonderheden

Bij kostbaarheden die ook gebruiksvoorwerp zijn (zoals muziekinstrumenten en foto-/filmapparatuur) wordt schade als krassen, deuken en schrammen alleen dan vergoed als het verzekerde voorwerp daarnaast verdere schade heeft opgelopen. Bij gebruiksvoorwerpen wordt, afhankelijk van de ouderdom, een afschrijvings-percentage in mindering gebracht. Eventueel kan een aanvullend bedrag worden uitgekeerd als het verzekerde voorwerp na herstel toch in waarde is gedaald. Bij verzekering van twee of meer bij elkaar horende voorwerpen (bijv. een paar oorbellen) kan, naast de uitkering voor het beschadigde of verloren geraakte voorwerp, een aanvullende uitkering worden verstrekt omdat het overblijvende voorwerp resp. de overblijvende voorwerpen ook in waarde is/zijn gedaald.

Wij zijn ook

Contact Informatie

VERZEKERINGEN
Wijk 4-22 8321 GD Urk

ZIEKTEKOSTEN / MAKELAARDIJ / REGIOBANK
Holkenkamp 100 8321 AZ UrkTelefoon 0527 - 681396     

Openingstijden:    9.00 - 13.00 uur 

                                14.00 - 17.15 uur
E-mail info@hoekstra-urk.nl