Aanbouwverzekering

De aanbouwverzekering biedt dekking tegen de materiële schade die als gevolg van de bouwwerkzaamheden ontstaat aan het al bestaande gedeelte van de woning en aan het deel van de woning waaraan aan- of verbouwd wordt. Bijvoorbeeld beschadiging, instorting, verzakking of scheuren. Bovendien kan de verzekering worden uitgebreid met dekking tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan omliggende gebouwen, percelen etc. en/of schade aan personen.


Verdere specificatie
De verzekering is vooral bedoeld voor aan- of verbouw die onder eigen regie plaatsvindt of als meerdere aannemers, installateurs etc. bij de aan- of verbouw betrokken zijn. Wordt het werk door een enkele aannemer uitgevoerd, dan heeft deze aannemer voor het risico van schade vaak een zogeheten constructie-all-risks-verzekering gesloten. Dat is echter lang niet altijd het geval. Bovendien verdient het zelfs in dat geval toch aanbeveling als opdrachtgever een aanbouwverzekering te sluiten. Als er schade ontstaat, dan ontvangt de opdrachtgever de schadevergoeding en is er dus van verzekerd dat de schade kan worden hersteld. De verzekeringsdekking eindigt op het moment van oplevering van het werk. Het is mogelijk de dekking te verlengen gedurende de garantietermijn. Schade die binnen de garantietermijn ontstaat als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden is dan meeverzekerd.

Premie
De premie is afhankelijk van de bouwsom en de aard van de uit te voeren werkzaamheden. Het is daarbij onder andere van belang of er moet worden geheid en/of bronbemaling moet plaatsvinden.

Bijzonderheden
De aanbouwverzekering is bedoeld voor schade die als gevolg van de bouwwerkzaamheden ontstaat. De verzekering vervangt dus niet de woonhuisverzekering en inboedelverzekering die dekking bieden tegen schade als gevolg van bepaalde evenementen, zoals brand en storm. De woonhuis- en inboedelverzekering dienen dus in stand te blijven gedurende de bouwwerkzaamheden. Wel is het noodzakelijk de verzekeringsmaatschappij(en) waar het woonhuis en de inboedel verzekerd zijn, op de hoogte te stellen van de voorgenomen werkzaamheden.

Wij zijn ookAdressen

VERZEKERINGEN / SCHADE / PENSIOENEN
Wijk 4-22 8321 GD Urk

ZIEKTEKOSTEN / MAKELAARDIJ / HYPOTHEKEN / REGIOBANK 
Holkenkamp 100 8321 AZ Urk

Contact

Telefoon 0527 - 681396

E-mail info@hoekstra-urk.nl