Pleziervaartuigverzekering

Geen enkele watersporter is gelijk, maar voor iedereen geldt er een wettelijke verplichting dat zijn boot verzekerd moet zijn zodra hiermee wordt gevaren. Een pleziervaartuigverzekering wordt volledig afgestemd op uw persoonlijke situatie.


Onder pleziervaartuigen worden veelal verstaan: zeilboten, speedboten, catamarans en surfplanken. De pleziervaartuigverzekering dekt (1) de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt, (2) schade aan het vaartuig zelf en (3) aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot een bepaald maximum bedrag). Onder de schade aan het vaartuig zelf vallen alle schades door verlies van of beschadiging aan het verzekerde vaartuig als gevolg van een van buiten aankomend onheil of eigen gebrek (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten).

Veelal zijn ook bepaalde extra kosten gedekt, zoals de kosten van hulp- en bergloon, sleeploon, de kosten van opruiming van het wrak en de kosten van een vervangend vakantieverblijf indien het vaartuig door een gedekt evenement niet meer gebruikt kan worden. In sommige gevallen kunt u ook kiezen voor een ongevallendekking voor de opvarenden. Een eventuele volgboot of trailer kunt u apart op de polis meeverzekeren. Uitgesloten is schade door catastroferisico’s (storm/aardbeving etc.) geleidelijk werkende (weers)invloeden en achterstallig onderhoud. Bij cascoschade geldt doorgaans een eigen risico.

Het standaarddekkingsgebied omvat meestal de Nederland of de Benelux met Duitsland. Tegen een premietoeslag kan deze worden uitgebreid tot europadekking (inclusief de noordzee). Normaal gesproken is er een eigen risico voor cascoschade van toepassing. U kunt ook kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico, wat een flinke korting op de premie oplevert. Veel maatschappij hanteren ook een no-claimregeling die kan oplopen tot 60%.

Wij zijn ookAdressen

VERZEKERINGEN / SCHADE
Wijk 4-22 8321 GD Urk

ZIEKTEKOSTEN / MAKELAARDIJ / REGIOBANK
Holkenkamp 100 8321 AZ Urk

Contact

Telefoon 0527 - 681396

E-mail info@hoekstra-urk.nl